ข้อมูลความเสียหาย – 11

วันที่ 12 มีนาคม 2554 เวลา 19.30
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือภาษาต่างประเทศ กรณีแผ่นดินไหวเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแถบชายฝั่งทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก
ข้อมูลความเสียหาย ประกาศครั้งที่ 11
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์

ขณะนี้ทุกท่านประสบความลำบากอย่างยิ่ง ขอให้ร่วมมิอกับเพื่อนและทุกคนและพยายามทำดีที่สุดประเทศญี่ปุ่นและทุกหน่วยงานกำลังพยายามฟื้นฟูสภาพทุกอย่างอย่างเต็มความสามารถ
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2554 เวลา 19.30 รัฐบาลญี่ปุ่นเขตฟุคุซิมาได้ประกาศให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งที่ 2 ภายในรัศมี 20 กิโลเมตร อพยพออกจากพื้นที่นั้นขอประกาศใหม่เปลี่ยนเป็นภายในรัศมี 10 กิโลเมตรเท่านั้นที่ต้องอพยพออก
ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งที่ 1 ภายในรัศมี 20 กิโลเมตรต้องอพยพออกตามประกาศเดิม
ขอให้ประชาชนปฏิบัติตาม คำสั่งของหน่วยงานราชการ และอพยพออกจากพื้นที่โดยเร็ว


【สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม】
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือภาษาต่างประเทศ กรณีแผ่นดินไหวเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแถบชายฝั่งทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก
mail: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.