Impormasyon ukol sa pagbabawal ng pagpapadala ng mga produktong agriculture – 58

Ika-21 ng Marso, 2011 18:30
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.58

Impormasyon ukol sa pagbabawal ng pagpapadala ng mga produktong agriculture

As of 6:00PM ng ika-21 ng Marso, ang gobiyernong Hapon ay nag-utos sa mga lokal na gobiyerno at sa mga magsasaka na huwag munang ipadala ang mga susunod na produktong agriculture, dahil sa pagtulo ng radiation sa Fukusima Daiichi Nuclear Power Plant.

● HORENSO (spinach) at KAKINA na galing sa Fukushima, Ibaraki, Tochigi at Gunma

● Gatas ng baka (raw milk) na galing sa Fukushima

Pahayag ni Chief Cabinet Secretary Edano: “Walang agad na masamang epekto sa kalusugan kahit kumain kayo ng mga gulay na ito.”

【Para sa karagdagang impormasyon】
 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
 email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.