โปรดเอ่ยคำพูดกับเด็ก – 61

โปรดเอ่ยคำพูดกับเด็ก – 61

วันที่ 21 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 61

โปรดเอ่ยคำพูดกับเด็ก

เด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัตินั้น ได้ประสบกับเหตุการณ์อันน่าหวาดกลัว จึงทำให้เกิดความกังวลกรุณาพูดคุยกับเด็กๆ เช่น พูดว่า「ไม่เป็นไรแล้วนะ」「ทุกคนจะคอยดูแลปกป้องหนูนะ」พูดคำพูดเหล่านี้กับเด็กๆและไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ลำพังคนเดียว ผู้ใหญ่ต้องคอยสอดส่องดูแลเพื่อให้เด็กมีความรู้สึกว่าปลอดภัย
「ไม่เป็นไรแล้วนะ」พูดคำๆนี้อยู่เสมอ เพื่อให้เด็กๆ รู้สึกอบอุ่นใจ

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.