ประกาศเกี่ยวกับการห้ามขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร – 58

ประกาศเกี่ยวกับการห้ามขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร – 58

วันที่ 21 มีนาคม 2011 เวลา 18:30 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 58

ประกาศเกี่ยวกับการห้ามขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ในวันที่ 21 มีนาคม เวลา 18 นาฬิกา เนื่องจากการพบสารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลออกมาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุคุชิมะที่ 1 รัฐบาลจึงประกาศให้งดการขนส่งผักขมและผักคะคินะที่เป็นผลิตภัณฑ์จากจังหวัดฟุคุชิมะ, อิบาระกิ, โทจิกิ, กุนมะ รวมทั้งน้ำนมดิบที่เป็นผลิตภัณฑ์จากจังหวัดฟุคุชิมะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง
นายเอดาโนะ หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นไว้ว่า “ถึงแม้จะรับประทานผัก ก็ไม่มีอันตรายต่อร่างกายในทันที”

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.