วันที่ 21 มีนาคม 2011เวลา 14:00 น – 59

สภาพจราจรการไปเขตพื้นที่ประสบภัย(รถไฟ รถเมล์ ทางด่วน)- 59

วันที่ 21 มีนาคม 2011เวลา 14:00 น.

ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 59

สภาพจราจรการไปเขตพื้นที่ประสบภัย(รถไฟ รถเมล์ ทางด่วน)

◆ รถไฟ(ณ เช้าวันที่ 21 มีนาคม)
<รถไฟชินคันเซ็น>
【รถไฟชินคันเซ็นสายโทโฮะขุ】())ปิดเส้นทางระหว่างสถานีนาสุชิโอะบาระ-สถานีชินอาโอโมริทั้งขาไปและขากลับตลอดทั้งวัน
【รถไฟชินคันเซ็นสายอาคิตะ】())เส้นทางระหว่างสถานีโมริโอกะ-สถานีอาคิตะขาไปและขากลับจะลดจำนวนขบวนรถไฟลงมากแต่ยังเปิดให้บริการ
【รถไฟชินคันเซ็นสายยามางาตะ】())ปิดเส้นทางทั้งขาไปและขากลับตลอดทั้งวัน
【รถไฟชินคันเซ็นสายนางาโนะ】())“อาซามะหมายเลข 570 และหมายเลข 579” หยุดให้บริการทั้งสาย
【รถไฟชินคันเซ็นสายโจเอ็ทสึ】())เปิดให้บริการตามปกติ
<รถไฟสายธรรมดา>
【สายหลักโทโฮะขุฮงเซ็น】())ปิดเส้นทางระหว่างสถานีคุโระอิโสะ-สถานีอิจิโนะเซคิทั้งขาไปและขากลับตลอดทั้งวัน เส้นทางระหว่างสถานีอิจิโนะเซคิ-สถานีโมริโอกะงดให้บริการบางขบวน
【สายโจบังเซ็น】())ปิดเส้นทางระหว่างสถานีสึจิอุระ-สถานีเซ็นไดทั้งขาไปและขากลับตลอดทั้งวัน
【สายหลักโออูฮงเซ็น】())ปิดเส้นทางระหว่างสถานีชินโจ-สถานีอินไนทั้งขาไปและขากลับตลอดทั้งวัน เส้นทางระหว่างสถานีอินไน-สถานีอาคิตะงดให้บริการบางขบวน
【สายหลักโออูฮงเซ็น(เส้นยามางาตะ)】())ปิดเส้นทางระหว่างสถานีฟุคุชิมะ-สถานีโยเนะซาวะและระหว่างสถานียามางาตะ-สถานีชินโจทั้งขาไปและขากลับตลอดทั้งวัน เส้นทางระหว่างสถานีโยเนะซาวะ-สถานียามางาตะงดให้บริการบางขบวน
◆ ข้อมูลรถเมล์ด่วน(จากข่าว NHK ณ วันที่ 21 มีนาคม)
รถเมล์ด่วนวิ่งระหว่างโตเกียวและเมืองใหญ่ทางแถบโทโฮะขุ(ตะวันออกเฉียงเหนือ)เป็นการคมนาคมที่ไปได้สะดวกที่สุด
○ ไปมิยางิ:<เส้นทางระหว่างสถานีเซ็นได - สถานีโตเกียว สถานีชินจูกุ สถานีอุเอโนะ> 
    ※เซ็นได→โตเกียว ที่นั่งเกือบเต็ม โตเกียว→เซ็นได มีที่นั่งอยู่แต่คนแน่น
○ ไปอิวาเทะ:<เส้นทางระหว่างสถานีโมริโอกะ-สถานีโตเกียว สถานีโยโกฮามะ> 
     ※โมริโอกะ→โตเกียว ที่นั่งเกือบเต็ม โตเกียว→โมริโอกะ มีที่นั่งเหลือบ้าง
    <เส้นทางระหว่างสถานีมิยาโกะ-สถานีชินางาวะ>、<เส้นทางระหว่างสถานีฮานามากิ-สถานีอิเคะบุขุโระ> 
○ ไปฟุคุชิมะ:<เส้นทางระหว่างสถานีฟุคุชิมะ-สถานีชินจูกุ(ผ่านโคริยามะ)> 
     ※ฟุคุชิมะ→ชินจูกุ ที่นั่งเกือบเต็มจนถึงปลายมีนาคม ชินจูกุ→ฟุคุชิมะ มีที่นั่ง
     <เส้นทางระหว่างสถานีโคริยามะ-สถานีชินโคชิงายะ>
◆ ข้อมูลการเปิดบริการเส้นทางจราจร:เส้นทางเดินรถยนต์โจบัง(ณ เช้าวันที่ 21 มีนาคม)
<เส้นทางเดินรถยนต์โจบัง>
เส้นทางจากมิซาโตะ JCT (จังหวัดไซตามะ) – มิโตะ IC (จังหวัดอิบารากิ) สามารถใช้เส้นทางได้ (ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม)
มิโตะ IC (จังหวัดอิบารากิ)-อิวาคิจูโอ IC (จังหวัดฟุคุชิมะ) สามารถใช้เส้นทางได้
(ตั้งแต่วันที่ 21มีนาคม)

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp


Back to Home | Back to ภาษาไทย.