Về đình chỉ giao hàng nông sản – 58

18:30 ngày 21 tháng 3 năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 46

Về đình chỉ giao hàng nông sản

Ngày 18 tháng 3, bởi sự rò rỉ phón xạ tại nhà máy phát điện tử số 1 Fukushima, chính phủ Nhật Bản ra chỉ thị cho các tỉnh là đình chỉ tạm thời giao hàng cải bó xôi và cải bắp trồng ở Fukushima, Ibaraki, Tochigi và Gunma, sữa của Fukushima.
Chánh văn phòng nội các Yukio Edano khẳng định “ Ăn rau nhưng không bị ảnh hưởng tới sức khỏe ngay”

【Liên hệ】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ về động đất ở ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản
E mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.