Thông tin dành cho phụ nữ mang thai và có đứa bé – 60

14:00 ngày 21/3/2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 60

Thông tin dành cho phụ nữ mang thai và có đứa bé.

Chúng tôi biết rằng phụ nữ mang thai đang thấy rất lo nhưng thấy cử động của đứa bé trong bụng thì không sao. Nếu không thấy hay ít thấy hơn cử động hoặc bụng bị phình ra thấy đâu v.v… thì hãy đi khám bệnh viện.
Trong thời gian mang thai bạn nhớ làm người ấm lên và thấy mệt thì nghỉ ngơi, đừng chịu khó.

●Khi bạn thấy băn khoăn thì có thể tham khảo ý kiến của chuyên viên hộ sinh qua điện thoại.
Hội chuyên viên hộ sinh Nhật Bản: Điện thoại (03)3866-3054 (tiếng Nhật/Anh)
http://www.midwife.or.jp/pdf/hisai_message.pdf (tiếng Nhật)

●Danh sách Sản Phụ khoa trong nước tiếp nhận phụ nữ mang thai bị thiệt hại.
Hội nghiên cứu trẻ em bệnh tím Osaka http://www.ofca.jp/ (tiếng Nhật)

●Chỗ ưu tiên tiếp nhận phụ nữ mang thai hoặc gia đình có đứa bé bị thiệt hại.
 ・Hội Quốc lập Giáo dục phụ nữ(NWEC)
Địa chỉ: Số 728 Sugaya Ranzan-machi, Hiki-gun, tỉnh Saitama
Cách đi: Đi bộ mất khoảng 12 phút từ nhà ga Musashi-Ranzan của tuyến Toubu-Toujo (mất khoảng 60 phút từ nhà ga Ikebukuro)
Đặt tên qua điện thoại:(0493)62-6723(Tiếng Anh/Thời gian:8:30~17:00)
Tiền ở:Miễn phí(Cần tiền ăn v.v…)
Thời gian tiếp nhận:Cho đến ngày 31 tháng 3
  ・「HP nối mama với mama ~mama to mama~」:
Giới thiệu gia đình tiếp nhận gia đình bị thiệt hại (homestay).
http://www.soulemama.com/soulemama/2008/11/mama-to-mama.html(tiếng Anh)
  http://www.pekindekosodate.com/(tiếng Nhật)

【Liên hệ】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ về động đất ở ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản
E mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.