Thông tin thiên – 1

2011年3月11日20:42 現在

14Giờ 46phút ngày11thang3 năm 2011 , trận động đất lớn đã xẩy ra ở ngoài khơi Thái Bình Dương nằm ở phía đông bắc Nhật Bản . Hiện tại các trận dư kéo dài, chưa chấm dứt.

Chính phủ đã phát lệnh cản báo sóng thần lớn ở khu vực ven bờ Thái Bifnh Dương. Và sóng thần lớn đang xô đến bờ biển. Sóng thần có thể rút lại, nhưng nó có khả năng lại xô đến nhiều lần. Nếu các bạn đang ở khu vực có phát lệnh
Cảnh báo sóng thần lớn OTSUNAMI KEIHO c, xin các bạn tìm chỗ nào cao, để lánh nạn. Xin đừng đến gần biển, va con sông.

Hầu hết các đường sắt ở vùng KANTO và TOHOKU đều ngừng hoạt động rồi.
Và các sân bay ở HANAMAKI, SENDAI, YAMAGATA< IBARAGI, NARITA cũng đã đóng cửa rồi. Ở trung tâm TOKYO , có lời khuyên bảo đối với những công nhân viên trên đang gặp khó khăn trên đường về nhà.
Cơ quan hành chính địa phương bố trí cở sở tạm thời lánh nạn dành cho các công nhân viên chức trên đường đi về nhà. Các cơ sở lánh nạn và cơ sở tạm nghỉ , người nước ngoài cũng được sử dụng.

Vì đường dây điện thoại đang bận rộn cho nên mọi người khó liên lạc với nhau bằng điện thoại. Vì có nhiều cuộc gọi đã tập trung ở phía Đông Bắc va vung Tokyo cho nên cêng ty viễn thông phải hạn chế cuộc gọi. Nhưng các bạn có thể sử dụng được máy điện thoại công cộng miễn phí.

Các bạn có sao không, xin hãy cố gắng lên, hãy cùng góp sức đoàn kết để vượt qua khó khăn này.


Back to Home | Back to Tiếng Việt.