hiện tại đường sắt cao tốc SHINKANSEN chạy ở vùng Tôhôkư – 5

10 giờ 45 phút sáng, ngày 12 tháng 3năm 2011
Bài dịch số 5

Lúc 10 giờ 30 phút ngày 12 tháng 3 , hiện tại đường sắt cao tốc SHINKANSEN chạy ở vùng Tôhôkư, Yamagata, Akita và Nagano và đường sắt JR Tôhôkư vùng Đông Bắc Nhật Bản chưa bắt đầu hoạt động.

(Địa chỉ liên lạc)
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.