Thông tin giao thông số 3 – 6

11 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 3 năm 2011

Trung tâm cứu tế bằng nhiền ngôn ngữ
trong trận động đất vùng Đông bắc Nhật Bản và khơi Thại bình dương

Thông tin giao thông số 3

Những tuyến đường có thể hoạt động được ở vùng Tohoku(vùngĐôngbắc Nhật)

Đường Ô tô Yamagata
Yudonosan IC- Sakata Minato IC
Lên- Xuống
Đường thông suốt

Đường Yonezawananyou
Yonezawa Kita IC- Nanyou Takahata IC
Lên- Xuống
Từ 16:00 đường đã khai thông

Đường Ô tô Yamagata
Sasaya IC- Sekizawa IC
Xuống
Từ 20:25 đường đã khai thông

Đường Ô tô Yamagata
Sasaya IC- Sekizawa IC
Lên
Từ 20:30 đường đã khai thông

Trừ những tuyến đường nêu trên, tất cả các tuyến đường còn lại vì vấn
đề an toàn hiện nay đều không được lưu thông

【Liên hệ】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ về động đất ở ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản
E mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.