ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายเข้าอาศัยในบ้านพักการเคหะแห่งชาติ – 62

ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายเข้าอาศัยในบ้านพักการเคหะแห่งชาติ – 62

วันที่ 22 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 62

ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายเข้าอาศัยในบ้านพักการเคหะแห่งชาติ

ได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่พักนอกจังหวัด เช่น บ้านพักการเคหะแห่งชาติ, บ้านเช่าตามโครงการปฏิรูปเมือง (UR) ซึ่งผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว, ซึนามิ และ ผู้ที่ได้รับคำเตือนให้ลี้ภัยจากอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุคุชิมะ สามารถย้ายเข้าไปอาศัยได้

เนื้อหา: เมื่อผู้ที่ประสงค์จะย้ายเข้าอาศัยในที่พักนอกจังหวัด เช่น บ้านพักการเคหะแห่งชาติ ได้ติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ข้อมูล ทางเราจะทำการโอนสายไปยังผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่สามารถรับรองให้เข้าพักอาศัยได้

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ที่ประสงค์จะย้ายเข้าอาศัยในที่พักนอกจังหวัด เช่น บ้านพักการเคหะแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
1.ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวในภาคพื้นมหาสมุทรแปซิกฟิกภูมิภาคโทโฮคุ และเหตุซึนามิที่เกิดตามมา
2.ผู้ที่ได้รับคำเตือนให้ลี้ภัยจากอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุคุชิมะ

บ้านพักที่สามารถสมัครเพื่อเข้าอาศัยได้: บ้านเช่าสาธารณะที่อยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้
○ บ้านพักการเคหะแห่งชาติและบ้านเช่าสาธารณะ ฯลฯ ที่ดำเนินงานโดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
○บ้านเช่าในความดูแลของสำนักงานจัดหาบ้านเช่าในท้องถิ่น
○บ้านเช่าในความดูแลของโครงการปฏิรูปเมือง (UR)
*ทว่าสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอิวาเตะ, มิยางิ, ฟุคุชิมะ, อิบาระกิ, โทจิกิ, จิบะ แล้วประสงค์จะย้ายเข้าอาศัยในพิ้นที่ในจังหวัด โปรดทำการตรวจสอบกับหน่วยงานของจังหวัดที่อาศัยอยู่ และหน่วยงานท้องถิ่นนั้นๆ

สำหรับเงื่อนไขต่างๆในการย้ายเข้าอาศัย, วิธีการติดต่อ, มาตรฐานในการเลือกและตัดสินใจ, คำตอบรับว่าสามารถให้เข้าพักอาศัยได้หรือไม่นั้น เป็นความรับผิดชอบของทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ได้ยื่นความประสงค์ไป หรือโครงการปฏิรูปเมือง (UR)

เบอร์ติดต่อศูนย์ข้อมูล 0120-297-722 (ไม่คิดค่าโทรศัพท์) รับติดต่อด้วยภาษาญี่ปุ่น
เวลาทำการ : 09:00~18:00
(ในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ จะสามารถติดต่อไปยังองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้เพียงบางหน่วยงานเท่านั้น *สามารถติดต่อได้จากทั้งโทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์สาธารณะ, และโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายดาวเทียม)

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.