มารดาที่มีเด็กทารกแรกเกิด – 64

มารดาที่มีเด็กทารกแรกเกิด – 64

วันที่ 22 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 64

มารดาที่มีเด็กทารกแรกเกิด

คุณแม่ที่มีเด็กทารกแรกเกิด ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจเกิดความวิตกกังวลอย่างรุนแรงและแบกรับความเครียดอย่างหนัก
มารดาที่เพิ่งจะคลอดบุตรได้ไม่นานควรหาสถานที่ที่เป็นส่วนตัว แม้เพียงระยะเวลาสั้นๆ โปรดให้นมลูกอย่างช้าไม่ต้องรีบร้อน ความเครียดที่เกิดขึ้นอาจเป็นผลทำให้น้ำนมไม่ไหลในบางครั้ง การให้ลูกดูดนมอยู่เสมอน้ำนมจะกลับมาไหลได้เองอีก
 กรณีที่ น้ำนมแม่ไม่ไหลและไม่สามารถหานมผงได้ ในยามฉุกเฉิกเช่นนี้ ให้นำข้าวมาหุงและใส่น้ำระดับมากกว่าปกติ (เติมน้ำระดับหุงข้าวต้ม) แยกน้ำกับเมล็ดข้าวออกจากกัน (น้ำข้าว) สามารถนำมาป้อนเด็กที่ละน้อยๆ แทนน้ำนมได้
 นอกจากนั้น ควรแจ้งให้บุคคลรอบข้างทราบว่ามีเด็กอ่อน เพื่อขอความร่วมมือในการดูแลเด็ก
 ในสถานที่หลบภัยนั้นให้ประกอบลังกระดาษ เอาผ้าปูรองก้นกล่องสำหรับไว้ให้เด็กอ่อนนอน และใช้กระดาษเขียนติดว่า 「มีเด็กทารกอยู่」
 ในกรณีที่ผ้าอ้อมกระดาษสำหรับเด็กไม่เพียงพอ ให้นำถุงพลาสติกที่ได้รับจากซุปเปอร์มาเกตมาใช้ทดแทนกันได้
ไม่เฉพาะเพิยงผ้าอ้อมเด็กเท่านั้น ยังสามารถนำมาใช้ทดแทนผ้าอนามัยได้ด้วย โปรดดูตามคำแนะนำข้างล่างนี้

(©Ushida Kyoko)

①ตัดจากหูด้านข้างของถุงพลาสติกทั้ง 2 ข้างออกจากกัน

②ต่อจากนั้นให้ตัดตามรอยพับขอบด้านข้างจากบนลงล่าง

③ แผ่ถุงพลาสติกออกให้เป็น 1 แผ่น ใช้ผ้าขนหนูวาง
รองทับตรงกลางแล้วเอาเด็กลงนอน

④ ใช้ส่วนหูพลาสติกมัดด้านซ้ายขวาระดับตำแหน่งเอว
ของเด็ก

Back to Home | Back to ภาษาไทย.