Thông tin giao thông số 4 – 7

11 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 3 năm 2011
Thông tin tai nạn số 7

Trung tâm cứu tế bằng nhiền ngôn ngữ
trong trận động đất vùng Đông bắc Nhật Bản và khơi Thại bình dương

Thông tin giao thông số 4

Từ 11 giờ 30 phút ngày 12 tháng 3, từ giao lộ Kawaguchi đến Shirakawa IC, tất cả các tuyến đường đều không được lưu thông. Cho đến nay, chưa có thông tin chi tiết về khắc phục tình hình trên

【Liên hệ】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ về động đất ở ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản
E mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.