Chỉ thị lánh nạn – 3

10 giờ 45 phút sáng , ngày12 tháng3 năm 2011

Chỉ thị lánh nạn

Lúc 10 giờ sáng ngày12 tháng 3, chính phủ Nhật Bản quyết định chỉ thị cư dân sống ở khu vực trong phạm vi 10 cây số từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, và đã chỉ thị lánh nạn cho cư dân sống ở khu vực trong phạm vi 3 cây số từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 2, và đối với cư dân sống trong phạm vi từ 3 cây số đến 10 cây số thì chính phủ Nhật Bản chỉ thị hãy chờ đời ở trong nhà.
Hiện tại chưa phát hiện thấy chất phóng xạ, chỉ thị lánh nạn đối với cư dân là một biện pháp đảm bảo cho chắc chắn.
Khu vực cư dân phải lánh nạn là các thị xã sau đây; OKUMA MACHI, HUTABA MACHI, TOMIOKA MACHI, NARAHA MACHI, và một phần của HIRONO MACHI.

【Liên hệ】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ về động đất ở ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản
E mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.