Kalagayan ng access pagpunta sa lugar ng kalamidad (Tren, bus at highway) – 59

Ika-21 ng Marso 2011, 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.59

Kalagayan ng access pagpunta sa lugar ng kalamidad (Tren, bus at highway)

◆Tren (umaga ng ika-21 ng Marso)
<Shinkansen bullet tren>
【Bullet tren ng Tohoku】()) Nasushiobara ~ Shinaomori estasyon : Walang serbisyo sa buweltahan sa buong araw.
【Bullet tren ng Akita】()) Lubos na mabawasan ang mga tren sa pagitan ng Morioka at Akita estasyon.
【Bullet tren ng Yamagata】()) Walang serbisyo sa buweltahan sa lahat ng araw.
【Bullet tren ng Nagano】()) Walang serbisyo ang “Asama 570 at 579” sa buong interval.
【Bullet tren ng Jyoetsu】()) Normal na operasyon
<Lokal na tren>
【Tohoku line】()) Kuroiso ~ Ichinoseki estasyon : Walang serbisyo sa buweltahan sa buong araw. Ichinoseki at Morioka estasyon : Walang serbisyo
【Jyoban line】()) Tsuchiura ~ Sendai estasyon : Walang serbisyo sa buweltahan sa buong araw.
【Ouu line】()) Shinjyo ~ Innai estasyon : Walang serbisyo sa buweltahansa buong araw.
Innai ~ Akita estasyon : Walang serbisyo
【Ouu line (Yamagata line)】()) Fukushima ~ Yonezawa estasyon : Walang serbisyo sa buweltahan sa buong araw.  Yonezawa ~ Yamagata estasyon : Walang serbisyo.

◆Impormasyon ukol sa highway bus (umaga ng ika-21 ng Marso/galling sa balitang NHK)
Highway bus sa pagitan mga lungsod sa Tohoku region at Tokyo ay mahalagang transportasyon.
○Miyagi :<Sendai estasyon ~ Tokyo/Shinjyuku/Ueno estasyon> 
※Halos full book na ang mga bus papuntang Tokyo galing sa Sendai sa kagyat. Mayroon ang mga bakanteng bus papuntang Sendai mula sa Tokyo pero may kasikipan.
○Iwate :<Morioka estasyon ~ Tokyo/Yokohama estasyon> 
※Halos full book na ang mga bus papuntang Tokyo mula sa Morioka. Mayroon mga behanteng bus papuntang Morioka mula sa Tokyo.
    <Miyako estasyon ~ Shinagawa estasyon>
<Hanamaki estasyon ~ Ikebukuro etasyon> 
○Fukushima :<Fukushima estasyon ~ Shinjyuku estasyon (via Kooriyama)> 
     ※Halos full book na ang bus papuntang Shinjyuku mula sa Fukushima hanggang katapusan ng Marso. Mayroon ang mga bekanteng bus papuntang Fukushima mula sa Shinjyuku
    <Kooriyama estasyon ~ Shinkoshigaya estasyon>
◆Impormasyon ng pagbubukas ng highway:Jyoban highway(Umaga ng ika-21 ng Marso)
<Jyoban highway>
Misato junction (Saitama prefecture) ~ Mito interchange (Ibaraki prefecutre) ‐(ー) Maaaring daanan (mula sa ika-16 ng Marso)
Mito interchange (Ibaraki prefecture) ~ Iwaki chuo interchange (Fukushima prefecture) ‐ Maaaring daanan (mula sa ika-21 ng Marso)

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
Email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.