Thông tin giao thông số 1 – 4

Lúc 10 giờ 45 phút ngày12 tháng 3 năm 2011
Bài dịch số 4

Thông tin giao thông1

10 giờ 30 phút sáng, ngày 12 tháng 3, hiện tại đường sắt JR và các đường tàu ngầm trong thành phố TOKYO đang hoạt động. Nhưng số lượng chuyến tàu điện đã giảm hơn bình từ 30 phần trăm đến 50 phầm trăm so với bình thường.

【Liên hệ】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ về động đất ở ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản
E mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.