Thông tin về việc chuyển vào ở tại các Khu nhà ở công – 62

14:00 ngày 22/3/2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 62

Thông tin về việc chuyển vào ở tại các Khu nhà ở công

Trung tâm thông tin hỏi đáp về những nhà ở của Cơ quan tái thiết thành phố, các Khu nhà ở công cộng ngoài tỉnh dành do đối tượng là những người bị thiệt hại, những người được chỉ thị phải đi lánh nạn do sự cố nhà máy điện nguyên tử Fukushima đã được thành lập 
Nội dung:
Những người muốn chuyển vào ở các khu nhà ở công ở các tỉnh thành khác gọi điện thoại đến Trung tâm thông tin, Trung tâm thông tin sẽ chuyển thông tin đến người phụ trách của các tổ chức Tổ chức tự trị ở địa phương có thể nhận người vào ở
Đối tượng:
Những người thuộc các nhóm sau có nguyện vọng chuyển vào ở các Khu nhà ở công thuộc các tỉnh khác
1) Những người bị thiệt hại do sóng thần, động đất xảy ra ở Khu vực Thái Bình Dương vùng Tohoku
2) Những người được chỉ định phải đi lánh nạn do ảnh hưởng của sự cố ở nhà máy phát điện
nguyên tử Fukushima
Các loại nhà ở có thể xin đăng ký vào ở:
Các Khu nhà ở công cho thuê trên phạm vi cả nước bao gồm
○Các Khu nhà ở công, Khu nhà ở công cho thuê do các Tổ chức tự trị ở địa phương quản lý
○Các Khu nhà ở cho thuê do các Công ty nhà nước cung cấp nhà ở ở các địa phương quản lý
○Các Khu nhà ở cho thuê do Cơ quan tái thiết thành phố(UR) quản lý

* Tuy nhiên, nếu những người đang sống ở các tỉnh Iwate, Miyagi, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Chiba có nguyện vọng chuyển vào ở các Khu nhà ở công trong cùng tỉnh, đề nghị tham khảo thông tin của các tỉnh, thành phố trên.
Các thông tin cụ thể về điều kiện được chuyển vào ở, các thủ tục, tiêu chuẩn đánh giá, kết quả về việc có được vào ở hay không sẽ do các đầu mối liên lạc của các tổ chức tự trị ở địa phương hoặc Cơ quan tái thiết thành phố(UR) cung cấp.

Số điện thoại của Trung tâm thông tin nhà ở 0120-297-722
Giải đáp bằng tiếng Nhật
Thời gian liên hệ: 9:00~18:00
Vào thứ 7, CN, các ngày nghỉ, một số Tổ chức tự trị địa phương chỉ có hướng dẫn về số điện thoại liên lac.
 Có thể liên hệ thông qua điện thoại di động, điện thoại công cộng hoặc điện thoại của các tổ chức phòng vê.

【Địa chỉ liên hệ】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.