Về việc cung cấp tiền bảo hiểm thất nghiệp liên quan đến động đất – 63

14:00 ngày 22/3/2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 63

Về việc cung cấp tiền bảo hiểm thất nghiệp liên quan đến động đất

Việc cung cấp tiền bảo hiểm thất nghiệp liên quan đến động đất sẽ được xử lý theo các trường hợp sau
1) Biện pháp xử lý của bảo hiểm lao động khi xảy ra thiên tai
*Đối tượng là những người đã tham gia bảo hiểm lao động trên 6 tháng
① Trường hợp doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai buộc phải hoãn, ngừng sản suất, người lao động buộc phải nghỉ làm, người lao động sẽ được nhận tiền bồi thường thất nghiệp (nghỉ làm) cho dù thực tế không nghỉ việc.
② Trường hợp công ty nằm trong khu vực cần cứu trợ do thiên tai, bị ảnh hưởng trực tiếp buộc phải hoãn, ngừng sản xuất, người lao động buộc phải nghỉ việc trong một thời gian, người lao động sẽ được nhận tiền bồi thường thất nghiệp (nghỉ việc) cho dù sau khi doanh nghiệp có kế hoạch tuyển dụng lại sau khi tái hoạt động trở lại
 Trong trường hợp này, đề nghị xin giấy Chứng nhận nghỉ làm hoặc Giấy xin thôi việc từ doanh nghiệp và cầm theo đến Hello Work. Nếu không thể xin được chứng nhận từ Doanh nghiệp đề nghị trao đổi với Hello Work.
2) 「Ngày chứng nhận thất nghiệp」của những người không thể đi đến Hello Work
Những người được nhận trợ cấp từ bảo hiểm thất nghiệp, nếu do thiên tai, không thể đến Hello Work ở khu vực mình sinh sống để xin chứng nhận thất nghiệp vào ngày quy định, có thể gọi điện thay đổi ngày xin chứng nhận.
3) Thủ tục nhận trợ cấp ở Hello Work ở khu vực khác với khu vực đang sinh sống
Trường hợp giao thông khó khăn, đang đi lánh nạn ở vùng khác, không thể đi đến Hello Work ở khu vực mình đang sinh sống, có thể tiến hành thủ tục nhận tiền trợ cấp thất nghiệp ở Hello Work nơi có thể đi đến được.
Về thông tin cụ thể hơn, xin liên lạc Hello Work ở nơi gần nhất.

【Địa chỉ liên hệ】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.