Thông tin về cuộc sống thứ số 1 – 8

Ngày 12 Tháng 3 năm 2011, 12:50

Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Thông tin thảm họa thứ 8

Thông tin về cuộc sống thứ 1

Các bạn hãy tích cực động viên với nhau dù tình trạng khủng khiếp. Nhà nước và các chính phủ địa phương đang phấn đấu thực hiện công cuộc khôi phục.
Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan y tế rằng khám và điều trị bình thường cho những người bị thiệt hại mà không mang thể bảo hiểm, chỉ cần xác nhận họ tên và địa chỉ.
Các bạn hãy yên tâm đi khám mà điều trị.

【Liên hệ】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ về động đất ở ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản
E mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.