การจำกัดการดื่มน้ำประปาในเด็กทารก – 65

การจำกัดการดื่มน้ำประปาในเด็กทารก – 65

วันที่ 23 มีนาคม 2011 เวลา 16:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 65

การจำกัดการดื่มน้ำประปาในเด็กทารก

กรุงโตเกียวออกประกาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม เวลาประมาณ 14.30 น. ว่าตรวจพบสารไอโอดีนกัมมันตรังสี 131 ปนเปื้อนในน้ำประปาของโรงกรองน้ำในเมือง ซึ่งมีปริมาณประมาณสองเท่าของมาตรฐานสำหรับให้เด็กทารก (เด็กที่อายุต่ำกว่า 1 ปี) ดื่ม
อีกทั้งยังได้ขอร้องให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตการปกครองพิเศษ 23 เขตของโตเกียว และอีก 5 เมือง ได้แก่ เมืองมุซาชิโนะ เมืองมาจิดะ เมืองทามะ เมืองอินางิ เมืองมิทาคะ ไม่ให้เด็กทารกดื่มน้ำประปา (ไม่ให้ใช้น้ำประปาชงนมผง)
นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ ออกประกาศเมื่อวันที่ 22 มีนาคม ว่าตรวจพบสารไอโอดีนกัมมันตรังสี 131 ซึ่งมีค่าเกินมาตรฐานสำหรับให้เด็กทารกดื่ม จากน้ำประปาใน 5 เขตตำบลและเขตเมือง ได้แก่ เมืองดาเตะ เมืองโคริยามะ เมืองทามุระ เมืองมินามิโซมะ ตำบลคาวามาตะ ของจังหวัดฟุคุชิมา จึงขอร้องไม่ให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ดังกล่าวนำน้ำประปาให้เด็กทารกดื่ม
รัฐบาลมีกำหนดที่จะดำเนินการตรวจสอบต่อไป

เขตพื้นที่ที่ร้องขอไม่ให้นำน้ำประปาให้เด็กทารกดื่ม
(ณ วันที่ 23 มีนาคม เวลา 15.00 น.)
ชื่อจังหวัด ชื่อเขตปกครองพิเศษ / ชื่อตำบลและชื่อเมือง
กรุงโตเกียว เขตการปกครองพิเศษ 23 เขตของโตเกียว เมืองมุซาชิโนะ เมืองมาจิดะ เมืองทามะ
เมืองอินางิ เมืองมิทาคะ
จังหวัดฟุคุชิมา เมืองดาเตะ เมืองโคริยามะ เมืองทามุระ เมืองมินามิโซมะ ตำบลคาวามาตะ หมู่บ้านอีทาเตะ
※สำหรับหมู่บ้านอีทะเตะนั้น กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการได้ขอร้องอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ให้ประชาชนในหมู่บ้านซึ่งใช้ระบบประปาขนาดเล็กหลีกเลี่ยงการใช้น้ำประปา

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.