จำกัดการบริโภคและการขนส่งผลิตภัณฑ์การเกษตร – 66

จำกัดการบริโภคและการขนส่งผลิตภัณฑ์การเกษตร – 66

วันที่ 23 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 66

จำกัดการบริโภคและการขนส่งผลิตภัณฑ์การเกษตร

จากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุคุชิมาที่ 1 ทำให้ตรวจสอบพบสารกัมมันตภาพรังสีในผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีแหล่งผลิตในจังหวัดฟุคุชิมาสูงกว่าระดับมาตรฐานที่รัฐบาลกำหนดไว้ ช่วงเช้าของวันที่ 23 มีนาคม รัฐบาลได้เรียกร้องให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องงดการขนส่งผลิตภัณฑ์การเกษตรตามที่ประกาศไว้เป็นการชั่วคราว นอกจากนั้นยังขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำกัดการบริโภคด้วย
จนถึงเวลา 11.00 น. ของวันที่ 23 มีนาคมนี้ ได้มีการระบุรายการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่จำกัดการบริโภคและจำกัดการขนส่งตามตารางข้างล่างนี้
แต่อย่างไรก็ตาม นายเอดาโนะหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กล่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเหล่านี้ไว้ว่า “ถึงแม้จะบริโภคเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ก็ไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ แต่สันนิษฐานว่าสถานการณ์เช่นนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องยาวนาน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงเสนอให้งดการขนส่งและการบริโภคเอาไว้ก่อน”

รายการผลิตภัณฑ์ที่จำกัดการบริโภคและขนส่งแยกตามจังหวัดที่ผลิต (ณ เวลา 11.00 น. วันที่ 23 มีนาคม)

※ชื่อรายการที่อยู่ในเครื่องหมาย 「  」 หมายถึง ชนิดของผักที่ถูกประกาศขึ้นใหม่ในวันที่ 23 มีนาคม

แหล่งผลิต จำกัดการบริโภค (ไม่ควรบริโภค) จำกัดการขนส่ง (ไม่ขนส่ง)
จังหวัดฟุคุชิมะ ผักโขม,กะหล่ำปลี, โคมาสึนะ, คุคิทาชินะ,ชิโนบุฟุยุนะ,ซังโตนะ,ชิจิเรนะ,อาบุระนะ,โคไซไท,บล็อกเคอรี่, ดอกกะหล่ำ   น้ำนมดิบ, ผักโขม, คาคินะ, กะหล่ำปลี, โคมาสึนะ,คุคิทาชินะ,ชิโนบุฟุยุนะ,ซังโตนะ,ชิจิเรนะ,อาบุระนะ,โคไซไท,บล็อกเคอรี่,คาบุ,ดอกกะหล่ำ
จังหวัดอิบาระกิ   ผักโขม, คาคินะ, น้ำนมดิบ, 「พาเซะริ
จังหวัดโทจิกิ   ผักโขม, คาคินะ
จังหวัดกุมมะ   ผักโขม, คาคินะ

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.