ถึงทุกท่านที่ต้องทานยาเป็นประจำทุกวัน – 67

ถึงทุกท่านที่ต้องทานยาเป็นประจำทุกวัน – 67

วันที่ 23 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 67

ถึงทุกท่านที่ต้องทานยาเป็นประจำทุกวัน

คิดว่าในบรรดาทุกท่านที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ศูนย์อพยพอาจมีบางคนที่ต้องทานยาเป็นประจำทุกวัน
ตอนที่หลบหนีคนส่วนใหญ่คงจะไม่สามารถนำยาออกมาได้
คนที่มีโรคประจำตัวและต้องทานยาเป็นประจำทุกวันกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นโรคเส้นเลือดแตกในสมอง โรคเส้นเลือดในสมองตีบ โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน ให้รีบปรึกษาเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์โดยเร็ว
ถึงแม้ท่านจะไม่ทราบชื่อยาทางการแพทย์ก็ตาม
หากท่านจำข้อควรระวังที่ได้รับการแนะนำจากแพทย์ได้ กรุณาแจ้งรายละเอียดเหล่านั้น
การเริ่มกลับมาทานยาโดยเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญ

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.