Imormasyon ukol sa pagbabawal ng pagpapainom ng tubig na galing sa gripo sa mga sanggol – 65

Ika-23 ng Marso, 2011 16:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.65

Imormasyon ukol sa pagbabawal ng pagpapainom ng tubig na galing sa gripo sa mga sanggol

Bandang 2:30PM ng ika-23 ng Marso, ang lokal na gobiyerno ng Tokyo ay nagpahayag na nakita ang isang klaseng material na may halong radiation na tinatawag na “radioactive iodine 131” na halos doble ng level na puwedeng ipainom sa mga sanggol (mas bata sa isang taong gulan), sa water purifying plant sa Tokyo.

Nag-utos ang gobiyerno ng Tokyo sa mga taong nakatira sa mga lalawigan ng Tokyo23-ku, Musashino City, Machida City, Tama City, Inagi City at Mitaka City na huwag ipainom sa mga sanggol ang tubig na galing sa gripo tulad na hinaluan ng powder milk.

Bukod pa sa Tokyo, sa ika-22 ng Marso ay nagpahayag din ang Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) na nakita rin sa tubig na galing sa gripo ang nasabing radioactive material na mas mataas sa level na puwedeng ipainom sa mga sanggol sa limang lalawigan sa Fukushima prefecture tulad ng Date City, Koriyama City, Tamura City, Minamisoma City at Kawamata-machi, at nag-utos din na huwag ipainom ang tubig na galing sa gripo sa mga sanggol.

Ipagpapatuloy ng gobiyernong Hapon ang pag-momonitor ng radiation level.

 Ang mga lalawigan na nagbawal ng pagpapainom ng tubig na galing sa gripo sa mga sanggol ay susunod (as of 3:00PM ng ika-23 ng Marso) :

prefecture Local Government Unit
Tokyo Tokyo23-ku(Tokyo Metropolitan), Musashino City, Machida City, Tama City, Inagi City, Mitaka City
Fukushima Date City, Koriyama City, Tamura City, Minamisoma City, Kawamata-machi, *Iitate-mura
 *Binawal na ng MHLW ang paginom ng tubig na galing sa gripo simula noong ika-20 ng Marso hanggang ngayon sa mga nakatira sa Iitate-mura, hindi lang mga sanggol pati mga nakakatanda.

【Para sa karagdagang impormasyon】
 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.