Xin giữ gìn sức khỏe – 14

Ngày 12/3/2011 lúc 12 giờ đêm

Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku)Bản dịch số 14

Xin giữ gìn sức khỏe

Để giữ gìn sức khỏe, nên uống nhiều nước, vận động thân thể, và giấc ngủ rất là quan trọng.
Vì khi thiên tai ập đến, chúng ta sẽ không thể ngủ yên, không thể ăn uống như bình thường.
Hãy có ý thức sinh họat điều độ để giữ gìn sức khỏe

【Liên hệ】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ về động đất ở ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản
E mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.