Hệ thống giao thông đang bị tê liệt – 15

Ngày 12/3/2011 lúc 12 giờ đêm

Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku)Bản dịch số 15

Hệ thống giao thông đang bị tê liệt。

Vì hệ thống đường bộ, đường sắt đều bị hư hại nên hiện giờ rất khó di chuyểnvì vậy chúng ta nên đến chỗ tránh nạn để ở tạm.
Tuy nhiên đường bộ, đường sắt cũng đang từ từ được phục hồi để sử dụng nên xin hãy yên tâm.
Khi hệ thống giao thông được phục hồi thì chúng ta sẽ được thông báo đọan nào đã được phục hồi.

【Liên hệ】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ về động đất ở ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản
E mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.