Para sa mga taong may iniinom na gamot – 67

Ika-23 ng Marso, 2011 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.67

Para sa mga taong may iniinom na gamot

Sa mga taong nakatira sa “Evacuation Center”, mayroon yatang taong umiinom ng gamot bago lumipat sa center. Ngunit, marami yatang hindi nakapagdala ng gamot nang lisanin ang bahay.
Kung may sakit kayo at may iniinom na gamot sa bahay, sabihin n’yo na lang sa mga “medical staff”.
Lalo na kung may karanasan kayong magkaroon ng Atake sa utak (Stroke; (Cerebral) apoplexy), Cerebral infarction, Sakit sa puso, Diabetes at iba pa, sabihin n’yo agad sa mga medical staff.
OK lang, kahit hindi ninyo alam ang tunay na pangalan ng gamot.
Kung natatandaan ninyo ang mga payo o sinasabi sa inyo ng doktor, sabihin n’yo rin sa medical staff.
Importante ang magsimulang uminom ng gamot sa lalong madaling panahon.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Tohoku Earthquake at Pacific Ocean.
E-mail: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.