Hạn chế dung nước máy cho trẻ sơ sinh – 65

16:00 ngày 23/3/2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 65

Hạn chế dung nước máy cho trẻ sơ sinh

Vào lúc 14:30 ngày 23 tháng 3, tại một nhà máy xử lý nước sạch ở nội thành thủ đô Tokyo, người ta đã phát hiện nồng độ chất phóng xạ iodine 131 có trong nước máy tăng cao gấp 2 lần mức cho phép đối với trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi.
Hơn nữa, đối với những người dân đang sinh sống tại 5 thành phố Musashinoshi, Machidashi, Tamashi, Inagishi, Mitakashi và 23 quận thuộc Tokyo đã được yêu cầu không được sử dụng nước máy cho trẻ sơ sinh chẳng hạn như việc pha sữa bột bằng nước máy.
Bên cạnh đó, vào ngày 22 tháng 3, Bộ Lao động và Sinh hoạt cũng đã phát hiện nồng độ chất phóng xạ iodine 131 tăng cao quá mức cho phép đối với trẻ sơ sinh trong nước máy sạch lấy ra từ nguồn thuộc 5 quận Date, Kooriyama, Tamura, Minamisouma, Kawamatamachi thuộc tỉnh Fukushima. Ngay lập tức, Bộ đã có yêu cầu các quận trên thực hiện việc tuyên truyền, xử lý để người dân không sử dụng nước máy nhiễm xạ cho trẻ sơ sinh.
Chính phủ vẫn tiếp tục các kế hoạch kiểm tra tình trạng nhiễm độc phóng xạ trong nước sạch.
Danh sách các địa phương có chỉ thị không được dùng nước máy cho trẻ sơ sinh

(Thời điểm 15:00 ngày 23 tháng 3)

Tên tỉnh/thành Tên quận huyện
Thủ đô Tokyo Khu vực 23 quận thuộc Tokyo, Musashino, Machida, Tama, Inagi, Mitaka
Fukushima Date, Kooriyama, Tamura, Minamisouma, Kawamatachou, Itatemura
※Đối với quận Itatemura (thành phố Fukushima), từ sau ngày 20 tháng 3, Bộ Lao động và Sinh hoạt đã có chỉ thị yêu cầu tất cả dân chúng dừng việc uống trực tiếp nước máy lấy từ vòi nước thành phố.

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương

Địa chỉ Emailtabumane110311@yahoo.co.jp

(Thời điểm 15:00 ngày 23 tháng 3)


Tên tỉnh/thành

Tên quận huyện

Thủ đô Tokyo

Khu vực 23 quận thuộc Tokyo, Musashino, Machida, Tama, Inagi, Mitaka

Fukushima

Date, Kooriyama, Tamura, Minamisouma, Kawamatachou, Itatemura

Đối với quận Itatemura (thành phố Fukushima), từ sau ngày 20 tháng 3, Bộ Lao động và Sinh hoạt đã có chỉ thị yêu cầu tất cả dân chúng dừng việc uống trực tiếp nước máy lấy từ vòi nước thành phố.

 

Back to Home | Back to Tiếng Việt.