Về vấn đề cấm ăn, cấm lưu thông các sản phẩm nuôi trồng – 66

14:00 ngày 23/3/2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 66

Về vấn đề cấm ăn, cấm lưu thông các sản phẩm nuôi trồng

Do ảnh hưởng của sự cố nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1, chất phóng xạ vượt quá tiêu chuẩn quốc gia hiện thời đã được phát hiện trong các sản phẩm nuôi trồng sản xuất tại tỉnh Fukushima. 11 giờ sáng ngày 23 tháng 3, chính phủ đã không cho phép các đơn vị kinh doanh lưu thông các loại sản phẩm nuôi trồng đó trong thời điểm hiện tại.Và kêu gọi người dân không ăn. Những sản phẩm nuôi trồng bị cấm lưu thông và cấm ăn được nêu dưới đây.
 Tuy nhiên, về các sản phẩm nuôi trồng này, ông Edano Chánh văn phòng nội các Nhật bản phát biểu rằng “Nếu chỉ ăn trong một thời gian thì không có hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, tình trạng này được dự đoán sẽ kéo dài. Để đề phòng, tôi đã chỉ thị để không được lưu thông và ăn những sản phẩm đó từ giai đoạn sớm.

Danh mục sản phẩm cấm ăn và lưu thông theo tỉnh sản xuất. (11 giờ sáng ngày 23 tháng 3, hiện tại)

※ Trong ngoặc 「  」 là những thứ mới bị cấm

Tỉnh sản xuất Cấm  ăn (không được ăn) Cấm lưu thông (Không được lưu thông)
Tỉnh Fukushima Rau cải bó xôi」、「rau bắp cải」、「cải mù tạc Nhật Komastuna」、「kukitachina」、「shinobufuyuna」、「santona」、「chijirena」、「aburana」、「kosaitai」、「xúp lơ xanh」、「xúp lơ trắngv.v… Sữa tươi nguyên chất, rau cải bó xôi, cải kakina,rau bắp cải」、「cải mù tạc Nhật Komastuna」、「kukitachina」、「shinobufuyuna」、「santona」、「chijirena」、「aburana」、「kosaitai」、「xúp lơ xanh」、「xúp lơ trắngv.v…
Tỉnh Ibaraki   Rau cải bó xôi, cải kakina, sữa tươi nguyên chất 、rau cần
Tỉnh Tochigi   Rau cải bó xôi, cải kakina
Tỉnh Gunma   Rau cải bó xôi, cải kakina

【Địa chỉ liên lạc】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
Địa chỉ Email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.