การจำกัดการดื่มน้ำประปาในเด็กทารก(2) – 68

วันที่ 24 มีนาคม 2011 เวลา 16:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 68

การจำกัดการดื่มน้ำประปาในเด็กทารก(2)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม จังหวัดชิบะ ได้ประกาศว่า ตรวจพบสารไอโอดีนกัมมันตรังสี 131 ปนเปื้อนในน้ำประปาของโรงกรองน้ำในเมือง ซึ่งมีปริมาณสูงถึงสองเท่าของระดับมาตรฐานสำหรับเด็กทารก และได้มีการเรียกร้องให้ ทุกพื้นที่ในเมืองฟุนาบาชิ อิชิกาวะ คามางายะ อุรายาสึ และ บางพื้นที่ในเมืองชิบะ นาราชิโนะ มัตสึโดะ อิชิฮาระ นาริตะ อินไซ ชิโรอิชิ ว่าอย่าได้นำน้ำประปาให้เด็กทารกดื่ม

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม จังหวัดชิบะ ได้ประกาศว่า ตรวจพบสารไอโอดีนกัมมันตรังสี 131 ปนเปื้อนในน้ำประปาของโรงกรองน้ำในเมือง ซึ่งมีปริมาณสูงถึงสองเท่าของระดับมาตรฐานสำหรับเด็กทารก และได้มีการเรียกร้องให้ ทุกพื้นที่ในเมืองฟุนาบาชิ อิชิกาวะ คามางายะ อุรายาสึ และ บางพื้นที่ในเมืองชิบะ นาราชิโนะ มัตสึโดะ อิชิฮาระ นาริตะ อินไซ ชิโรอิชิ ว่าอย่าได้นำน้ำประปาให้เด็กทารกดื่ม

 พื้นที่ที่มีการร้องขอว่าอย่านำน้ำประปาให้เด็กทารกดื่มมีดังนี้
(ประกาศ ณ เวลา 16:00 วันที่ 24 มีนาคม)

ขอบเขต ชื่อเขตปกครอง
ทุกพื้นที่ ฟุนาบาชิ อิชิกาวะ คามางายะ อุรายาสึ
บางพื้นที่ เมืองชิบะ นาราชิโนะ มัตสึโดะ อิชิฮาระ นาริตะ อินไซ ชิโรอิชิ

กรณีที่นำน้ำแร่มาชงนมผง หากเป็นน้ำกระด้างจะมีปริมาณแร่ธาตุปนอยู่มาก ซึ่งทำให้ท้องเสียได้ ถ้าเป็นไปได้ ควรใช้น้ำอ่อน
นอกจากนี้ ห้างสรรพสินค้าอิโตโยกาโด ได้ประกาศว่า จะจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกให้แก่ครอบครัวที่มีเด็กทารกก่อน ผู้ที่นำสมุดคู่มือแม่และเด็ก(โบะชิเทโช) ซึ่งแสดงว่ามีบุตรที่อายุยังไม่ถึงหนึ่งขวบ จะสามารถซื้อน้ำขนาดบรรจุ 2 ลิตรได้หนึ่งขวดต่อเด็กทารกหนึ่งคน
จำนวนน้ำดื่มที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพการจัดส่งสินค้า ปริมาณที่จำหน่ายในร้านค้าแต่ละสาขาอาจไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตามทุกร้านจะมีสินค้าที่จำหน่ายให้ได้อย่างมากไม่เกินวันละ 100 คน ซึ่งจะเริ่มจากร้านค้า 40 แห่งในโตเกียวและจังหวัดชิบะ ในวันที่ 25 มีนาคมจะขยายเพิ่มไปยังสาขาอื่นในจังหวัด คานางาวะ ไซตามะ อิบารากิ โทชิงิ กุมมะ เป็นต้น รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 117 แห่ง

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.