Miễn giảm phí bảo hiểm sức khỏe đối với người bị hại và người thất nghiệp do ảnh hưởng của thiên tai/ Đảm bảo chi tiêu sinh hoạt cho người dân – 69

14:00 ngày 24/3/2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 69

Miễn giảm phí bảo hiểm sức khỏe đối với người bị hại và người thất nghiệp do ảnh hưởng của thiên tai/ Đảm bảo chi tiêu sinh hoạt cho người dân

1. Về việc miễn giảm phí bảo hiểm sức khỏe đối với người bị hại và người thất nghiệp do ảnh hưởng của thiên tai
Hiện nay, rất nhiều quận huyện Nhật Bản đã xây dựng và áp dụng chế độ giảm/miễn trừ hoàn toàn phí bảo hiểm sức khỏe cho người dân gặp thiệt hại do thiên tai (Mức tiền được miễn giảm là khác nhau tùy quy định của từng quận, huyện)
Ngoài ra, những trường hợp người dân tuy không chịu thiệt hại trực tiệp từ thiên tai vừa rồi nhưng chịu ảnh hưởng thất nghiệp do bị sa thải hoặc công ty phá sản cũng được coi là đối tượng hưởng chế độ miễn giảm phí bảo hiểm sức khỏe. Chế độ này chỉ áp dụng với những người có đủ tư cách nhận trợ cấp thất nghiệp. Những người thất nghiệp cần liên hệ trực tiếp với quận/ huyện mà mình sinh sống để làm thủ tục xin miễn giảm.

2. Đảm bảo chi tiêu sinh hoạt cho người dân/ Chế độ cho vay sinh hoạt với lãi suất thấp
Khó khăn trong chi phí cho chi tiêu sinh hoạt hiện nay có thể được giải quyết phần nào nhờ chính sách cho vay sinh hoạt lãi suất thấp. Từ “Quỹ ứng cứu khẩn cấp”, Hiệp hội bảo trợ xã hội ở từng quận/ huyện hiện nay, mỗi người dân là đối tượng chịu thiệt hại trong đợt thiên tai vừa rồi có thể vay nóng tối đa 20 vạn yên nhằm trang trải chi phí sinh hoạt. Bên cạnh đó, đối tượng thất nghiệp do ảnh hưởng của thiên tai cũng có thể vay tối đa 20 vạn yên trong vòng 1 năm từ “Quỹ hỗ trợ xã hội chung” của quận/ huyện.
Nơi liên lạc hỏi đáp thông tin: Hiệp hội bảo trợ xã hội của quận/ huyện mình sinh sống

【Địa chỉ liên lạc】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
Địa chỉ Email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.