Impormasyon ukol sa pagbabawal ng pagpapadala at pagkain ng mga produktong agrikultura at livestock – 66

Ika-23 ng Marso, 2011 16:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.65

Impormasyon ukol sa pagbabawal ng pagpapadala at pagkain ng mga produktong agrikultura at livestock

Nakita ang radioactive material na mas mataas sa average level na itinakda ng gobiyernong Hapon mula sa mga produktong agrikultura at livestock galing sa Fukushima dahil sa epekto ng aksidente sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. Dahil dito, nag-utos ang gobiyerno sa mga magsasakang agrikultura at livestock na huwag munang ipadala ang mga produktong ito, at nag-payo sa mga mamamayan na huwag muna kainin ang mga ito. Ang mga produktong pinagbawal ipadala at kainin ay nakasaad sa listahan na ibaba(as of 11:00AM ng ika-23 ng Marso)

Ngunit pinaliwanag ni Chief Cabinet Secretary Edano tungkol sa mga produktong ito na “Walang agad na masamang epekto sa kalusugan kahit kainin ninyo nang ilang beses lang ang mga ito. Subalit dahil naipapalagay namin na tatagal pa ang ganitong kalagayan na nakikita ang mataas na radiation sa mga ani, nag-decide kami na mas maganda kung mag-utos kami nang maaga palang sa pagbabawal ng pagpapadala at pagkain ng mga ito para sa just in case.”

Ang mga produktong pinagbawal ipadala at kainin ay mga susunod (as off 11:00AM ng ika-23 ng Marso) :
Pinanggalingan ng produkto Bawal kainin Bawal ipadala
Fukusima Hourensou(spinach/
Cabbage, Komatsun, Kukitachina, Shinobu-Fuyuna, Santouna, Chijirena, Aburana, Kousaitai, Broccoli, Cauliflower atb Gatas ng baka(raw milk), Hourensou, Kakina, Cabbage, Komatsuna, Kukitachina, Shinobu-Fuyuna, Santouna, Chijirena, Aburana, Kousaitai, Broccoli, Cauliflower, Kabu atb
Ibaraki Hourensou, Kakina, gatas ng baka, Parsley
Tochigi Hourensou, Kakina
Gunma Hourensou, Kakina
*Ang mga gulay na nakasulat sapamamagitan ng makapal na letter o gothic latter ay mga bagong pinagbawal noong ika-23 ng Marso.


【Para sa karagdagang impormasyon】
 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
 email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.