Impormasyon ukol sa pagbabawal ng pagpapainom ng tubig na galing sa gripo sa mga sanggol (No.2) – 68

Ika-24 ng Marso, 2011 16:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.68

Impormasyon ukol sa pagbabawal ng pagpapainom ng tubig na galing sa gripo sa mga sanggol (No.2)

 Sa ika-24 ng Marso, ang gobiyerno ng Chiba ay nagpahayag na nakita sa dalawang water purifying plant sa Chiba ang isang klaseng material na may halong radiation na tinatawag na “radioactive iodine 131” na halos doble ng standard level na puwedeng ipainom sa mga sanggol. At nag-utos din ang nasabing gobiyerno sa mga taong nakatira sa buong area ng Funabashi City, Ichikawa City, Kamagaya City, Urayasu City, at parteng area ng Chiba City, Narashino City, Matsudo City, Ichihara City, Narita City, Inzai City at Shiroi City na huwag ipainom ang tubig na galing sa gripo sa mga sanggol.
Ang mga lalawigan na nagbabawal ng pagpapainom ng tubig na galing sa gripo sa mga sanggol ay susunod (as of 4:00PM ng ika-24 ng Marso) :
area Local Government Unit
Buong area Funabashi City, Ichikawa City, Kamagaya City, Urayasu City
Parteng area Chiba City, Narashino City, Matsudo City, Ichihara City, Narita City, Inzai City, Shiroi City

Kung gagamitin ninyo ang mineral water para haluan ng powder milk, mas maganda kung gagamitin ang soft water kaysa sa hard water. Dahil maaaring mapadumi ang sanggol sapagka’t sobrang marami ang minerals sa hard water.

Ang shopping mall naman ng ITO YOKADO(イトーヨーカ堂) ay nagpahayag sa ika-24 ng Marso na uunahin nila ang mga pamiliyang may sanggol para bentahan ng tubig na naka-plastic container. Kapag dadalhin at ipapakita ninyo sa kanila ang Boshitecho(母子手帳) o maternal and child health handbook na nagpapatunay na may sanggol kayong isang taong gulang pababa, makakabili kayo ng isang tubig na naka-plastic container na dalawang litro bawat isang sanggol.

Depende sa kalagayan nilang istock ng tindahan kung ilan ang puwede nilang ibenta, ngunit ang pinaka marami ay isang daang countainer lamang sa isang araw sa lahat ng branch nila. Pasisimulan nila itong serbisyo sa kanilang 40branches sa Tokyo at Chiba, at simula ika-25 ng Marso naman ay gagawin din sa 117branches sa Kanagawa, Ibaraki, Tochigi at Gunma.【Para sa karagdagang impormasyon】
 The multilingual support center for the Tohoku Earthquake out at Pacific ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.