Website ng kaligtasan kumpirmasyon sa iba’t ibang wika – 71

Ika-25 ng Marso 2011, 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.71

Website ng kaligtasan kumpirmasyon sa iba’t ibang wika

Sa Ika-25 ng Marso, dalawang linggo ang nakaraan mula noong lumindol.
Inihayag ng Japanese government na 17,541 na katao ay nawawala pa at mga 240,000 na katao o higit pa ay tumutuloy pa sa mga evacuation center. Japan Red Cross at International Committee of the Red Cross (ICRC) ay binuksan ang website ng kaligtasan kumpirmasyon sa iba’t ibang wika para malalaman ninyo ang kaligtasan kumpirmasyon ng mga kapamiliya (o para maghanap ng mga “missing person”) na naapektuhan ng kalamidad na ito. Mangyaring gamitin ninyo ang website na ito.

Pangarang ng website: Family Link・Website
URL: http://www.familylinks.icrc.org/
Suportang wika: Hapon, Ingles, Espanyol, Portuges, Intsik at Koreano

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Tohoku Earthquake out at Pacific Ocean
e-mail: tabumane110311@yahoo.co.jp
Back to Home | Back to Tagalog.