Ingat kayo sa pagkain, at panatilihin maayos ang kalagayan ng inyong katawan – 74

Ika-25 ng Marso, 2011 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad

Ingat kayo sa pagkain, at panatilihin maayos ang kalagayan ng inyong katawan

Batay sa karanasan ng nakaraang malaking kapahamakan, nalaman nating tumataas ang blood pressure kung tumatagal ang pagtigil sa Evacuation Center.
Dahil sa stress at kakulangan ng tulog pagkatpos ng kapahamakan, maaaring gusto ninyong kumain ng maalat na pagkain. Nguni’t, iwasan ninyo ang sobrang asin para manatiling maayos ang blood pressure. Inumin ninyo ang maraming tubig.
Grabe pa ang kalamigan, nguni’t lumalapit nang unti-unti ang tag-sibol (spring).
Ingat kayo sa pagkain para hindi tumaas ang blood pressure, at iwasan ninyo ang mga sakit.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Tohoku Earthquake at Pacific Ocean.
E-mail: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.