Hãy cẩn thận với tin đồn nhảm, tào lao – 73

14:00 ngày 25/3/2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 73

Hãy cẩn thận với tin đồn nhảm, tào lao.

・ Cắt điện luân phiên trên toàn quốc.
・ Ngừng vận chuyển các đồ cứu trợ như đồ ăn và xăng v.v…
・ Những hành vi xấu như ăn trộm đồ cứu trợ v.v…phát sinh rất nhiều.
・ Uống thuốc xúc họng để không bị nhiễm phóng xạ.
Tất cả những điều này đều không đúng.
Nhiều lời khen ngợi về sự bình tĩnh đối mặt với thiên tai và kỷ luật cao của những con người ở vùng bị thiệt hại được gửi đến từ nhiều nước trên thế giới.
Không tin vào những thông tin sai lệch, những lời đồn nhảm, hãy tiếp nhận những thông tin đúng.

<Địa chỉ lien lạc về bài này>
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp


Back to Home | Back to Tiếng Việt.