Hãy chú ý đến bữa ăn để bảo vệ sức khỏe. – 74

14 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch Thông tin số 74

Hãy chú ý đến bữa ăn để bảo vệ sức khỏe.

Từ những kinh nghiệm về thiên tai cho đến nay cho thấy nếu kéo dài cuộc sống lánh nạn thì dễ bị huyết áp cao.
Sau thiên tai, do căng thẳng và thiếu ngủ nên sẽ thèm ăn những đồ mặn.Vì thế, để giữ huyết áp được bình thường hãy tránh đồ mặn, và uống nhiều nước.
Rét buốt đang kéo dài, nhưng mùa xuân cũng đang dần đến.
Hãy chú ý đến vấn đề ăn uống để không bị huyết áp cao, và không bị ốm.

【Địa chỉ liên lạc】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
e-mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.