โปรดระวังอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและข่าวลือ – 73

โปรดระวังอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและข่าวลือ- 73

วันที่ 25 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 73

โปรดระวังอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและข่าวลือ

・ทั่วประเทศได้ใช้มาตรการตัดไฟฟ้าแล้ว
・หยุดการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือ เช่น เสบียงอาหาร หรือ น้ำมันเชื้อเพลิง
・มีพฤติกรรมการลักขโมยมากมาย เช่น การขโมยเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของบรรเทาทุกข์
・การดื่มน้ำยาบ้วนปาก เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสี สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไม่ถูกต้อง
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
ขณะนี้ หลายประเทศทั่วโลกได้กล่าวแสดงความชื่นชมต่อท่าทีที่สงบและสุขุมของผู้ประสบภัย ในการรับมือจัดการความเสียหายจากภัยพิบัติ
พวกเราต้องอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและข่าวลือ พยายามเพื่อที่จะได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.