ระวังเรื่องอาหาร และมาร่วมกันป้องกันสุขภาพกันเถอะ – 74

ระวังเรื่องอาหาร และมาร่วมกันป้องกันสุขภาพกันเถอะ- 74

วันที่ 25 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 74

ระวังเรื่องอาหาร และมาร่วมกันป้องกันสุขภาพกันเถอะ

จากประสบการณ์ของผู้ประสบภัยพิบัติทำให้เราทราบว่าหลังจากการพักศัยอยู่ในศูนย์อพยพผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเวลานานและต่อเนื่องจะทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง ความเครียดและการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอภายหลังประสบภัยพิบัติทำให้เกิดความรู้สึกอยากรับประทานอาหารที่มีรสเค็ม ดังนั้นเพื่อให้ความดันโลหิตอยู่ในภาวะปกติ ควรหลีกเลี่ยงการกินเค็ม นอกจากนั้นควรพยายามดื่มน้ำให้พอเพียง
อากาศยังคงหนาวเย็นอย่างรุนแรงต่อเนื่อง แต่กำลังค่อยๆ เปลี่ยนเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วทีละน้อย ๆ
ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโรคความดันโลหิตสูง ควรระมัดระวังเรื่องอาหาร และป้องกันไม่ให้เจ็บป่วย

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.