ข้อมูลความเสียหาย – 14

24:00น. วันที่ 12 มี.ค. 2011
ศูนย์สนับสนุนชาวต่างชาติที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
ข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหว ฉบับที่ 14

(รักษาสุขภาพของท่านและครอบครัว)
เพื่อรักษาสุขภาพของท่านและครอบครัว สิ่งที่จำเป็นก็คือ ดื่มน้ำ ออกกำลังกาย และนอนหลับมากที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้ เมื่อประสบเหตุการณ์ที่เลวร้ายอาจจะมีอาการเบื่ออาหาร หรือนอนไม่หลับก็ได้ พยายามรักษาชีวิตประจำวันที่เคยทำมามากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ติดต่อสอบถามได้ที่
 ศูนย็สนับสนุนชาวต่างชาติที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น 
e-mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.