กรุณาอย่าตื่นตระหนกกับการตัดไฟอย่างกระทันหัน – 76

วันที่ 26 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 76

กรุณาอย่าตื่นตระหนกกับการตัดไฟอย่างกระทันหัน

บริษัทการไฟฟ้าโตเกียว กำลังดำเนินแผนการตัดไฟฟ้า ในจังหวัดโทจิงิ, จังหวัดอิบารากิ, จังหวัดกุนมะ, จังหวัดชิบะ, จังหวัดคานางาวะ, กรุงโตเกียว, จังหวัดไซทามะ, จังหวัดยามานาชิและจังหวัดชิซึโอกะ
สำหรับเขตพื้นที่และเวลาในการตัดไฟฟ้านั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน และอาจจะมีการตัดไฟฟ้านอกเหนือจากเวลาที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกด้วย
ในระหว่างที่มีการตัดไฟฟ้า สัญญาณไฟจราจรและลิฟต์จะหยุดทำงาน ขอให้ทุกท่านเตรียมพร้อม ไม่ตื่นตระหนกแม้ในเวลาไฟดับ
นอกจากนี้บริษัทฯสามารถหลีกเลี่ยงแผนการตัดไฟฟ้าได้จากการประหยัดไฟฟ้า จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านช่วยกันประหยัดไฟฟ้า

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.