โปรดระวังไม่ให้ร่างกายของท่านเกิดภาวะคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษ – 77

วันที่ 26 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 77

โปรดระวังไม่ให้ร่างกายของท่านเกิดภาวะคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษ

ในสถานที่หลบภัยบริเวณพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ที่ไฟฟ้ายังไม่กลับสู่สภาพปกติ หรือภูมิภาคคันโตในเขตที่มีการดำเนินแผนการตัดไฟฟ้านั้น อาจมีการใช้เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าทดแทน
เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้านั้น แม้ว่าจะจัดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร แต่ก็อาจเป็นสาเหตุให้ร่างกายเกิดภาวะคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษได้ ถ้าตั้งเครื่องอยู่ใกล้ทางเข้าออกของสถานที่หลบภัย หรือโดยทิศทางลม
ถ้ามีอาการปวดศีรษะหรือรู้สึกไม่สบายตัว คลื่นไส้ แล้วในบริเวณใกล้เคียงมีการติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ อาการเหล่านั้นอาจเป็นอาการของภาวะคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษ
กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการแพทย์ แล้วขอให้ย้ายสถานที่ตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า หรือให้เปลี่ยนวิธีระบายอากาศ

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.