ข้อมูลความเสียหาย – 15

24:00น. วันที่ 12 มี.ค. 2011
ศูนย์สนับสนุนชาวต่างชาติที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
ข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหว ฉบับที่ 15

(การคมนาคมที่ใช้ไม่ได้ )
การคมนาคมทั้งเส้นทางรถไฟ และ ถนน ใช้ไม่ได้บางแห่ง การเดินทางยากลำบาก และมีความอันตราย ขอให้ไปขอความช่วยเหลือที่ศูนย์สงเคราะห์(ฮินันโจะ) การขนส่งสาธารณะจะค่อย ๆ เปิดบริการ ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะในทีวี วิทยุ หรือ อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย็สนับสนุนชาวต่างชาติที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น 
e-mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.