Ukol sa pag-eextend ng visa (Ika-2) – 75

Ika-26 ng Marso 2011, 15:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 75

Ukol sa pag-eextend ng visa (Ika-2)

Tulad ng inihayag sa Impormasyon No. 48 noong ika-19 ng Marso, kung hindi kayo makakapunta sa immigration at makakapag-extend ng visa dahil sa lindol, kahit hindi kayo pumunta sa immigration ngayon din, pwede kayong magpa-extend. Ang mga taong mabibigyan ng naturang konsiderasyon at pwedeng humaba ng period ng visa ay dapat mayroon ng lahat ng kondisyon A, B at C ngayon sa araw ng March 11.
A Balido ang inyong visa.
B Matatapos ang inyong visa bago August 30, 2011
C Noong nagkalindol, kayo ay nanatili o nakarehistro ng bilang dayuhan(alien registration) sa lugar na nakasulat sa ibaba:
  Aomori-ken, Iwate-ken, Miyagi-ken, Fukushima-ken, Ibaraki-ken

Karagdagan dito, ma-eextend din ang visa ng mga taong tumutupad ng dalawang kondisyong D at E. Ang bagong visa extension ay hanggang sa araw na ipinagkaloob ng immigration, na hindi lalampas ng August 31, 2011. Ang mga taong nangangailangan ng extension ay kailangang mag-submit sa immigration ng dokumentong nagsasaad ng iyong dahilan kung bakit kailangan ng extension (riyuusho), kasama ng isa sa mga sumusunod na permiso bilang ①~⑪.

D Mga taong nakatanggap ng isa sa mga sumusunod na permiso bilang ①~⑪ bago ng March 11, 2011, at ang tinutukol na permiso ay mawawalang bisa pagkatapos ng March 11, 2011.

① Permission for Landing at a Port of Call
② Permission for Landing in Transit
③ Landing Permission for Crew Members
④ Permission for Emergency Landing
⑤ Permission for Landing Due to Distress
⑥ Landing Permission for Temporary Refuge
⑦ Departure Period Pertaining to Revocation of the Status of Residence
⑧ Period Pertaining to a Request for a Hearing
⑨ Period Pertaining to the Filing of an Objection
⑩ Time Limit for Departure of a Departure Order
⑪ Period of Stay Pertaining to Permission for Provisional Stay

E Mga taong hindi nakalabas ng bansa o hindi nakapag-apply bago mawalang bisa ang permiso bilang ①~⑪ , o hindi magagawa ang mga ito sa hinaharap dahil sa pinsalang nakamit mula sa nasabing lindol.

Para sa datalye, magtanong lamang kayo sa immigration. (Ang mga sinusuportahang wika ay nag-iiba ayon sa araw ng pagtawag.)

 “Information Centers” ng imigrasyon
Salitang magagamit: Japanese, English, Korean, Chinese, Spanish etc.
0570-013904 (8:30-17:15)

Consultation Support Center for Foreign Residents: 03-3202-5535 (Tokyo) 
Oras ng telepono: (Mon-Fri) 9:00am – 12:00pm, 1:00pm – 4:00pm
Wika: English, Chinese, Vietnamese, Indonesian, Spanish, Bengali
【Para sa karagdagang impormasyon】
 The multilingual support center for the Tohoku Earthquake out at Pacific Ocean
email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.