Huwag kayong mataranta sa biglang brown out – 76

Iika-26 ng Marso, 2011 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.76

Huwag kayong mataranta sa biglang brown out

Ang Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ay nagsasagawa ngayon ng nakatakdang brown out(Planned Brown out) sa Tochigi, Ibaraki, Gunma, Chiba, Kanagawa, Tokyo, Saitama, Yamanashi at Shizuoka prefecture.

Magbabago naman araw-araw ang lugar at oras ng brown out. Posible rin mabrown-out kahit sa oras na hindi tinakda.

Mamamatay ang mga traffic light o mahihinto ang elevator kapag nagka-brown out. Huwag kayong mataranta kahit nagka-brown out.

At puwede natin bawasan at iwasan ang nakatakdang brown out sa pamamagitan ng pagtitipid ng paggamit ng kuryente. Magtulugan tayong magtipid sa kuryente.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Tohoku Earthquake out at Pacific Ocean
email: taumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.