Thông tin về việc gia hạn thời hạn lưu trú – 75

15 giờ, Ngày 26, Tháng 3, Năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku)
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 75

Thông tin về việc gia hạn thời hạn lưu trú

Đã được thông báo tại thông tin sô 48 ngày 19 tháng 3 là người nước ngoài bị nạn và khó làm thủ tục gia hạn tư cách lưu trú trong kỳ hạn do ảnh hưởng của động đất, như di chuyển khó, …vv. thì có thể được cấp them tư cách lưu trú đặc việt.
Những người đẩy đủ tất cả các điều kiện A, B, C dưới đây tại thời điểm ngày 11 tháng 3 năm 2011 có thể được cấp tư cách lưu trú đặc việt;
A Có tư cách lưu trú
B Tư cách lưu trú sẽ hết hạn trước ngày 30/8/2011.
C Đã ở, hoặc đã đăng ký thẻ ngoại kiều tại các tỉnh sau: Aomori, Iwate, Miyagi, Fukushima, Ibaraki

Điều kiện này sẽ được mở rộng cho những người đẩy đủ cả 2 điều kiện D, E như sau. Kỳ hạn tư cách lưu trú đặc biệt này là đến ngày Cục quản lý xuất nhập cảnh cho phép, dài nhất là đếng ngày 31/8/2011. Những người xin gia hạn phải nộp một trong những giấy tờ 1 – 11 dưới đây, và đơn lý do gia hạn đến Cục quản lý xuất nhập cảnh.
D Đã được phép một trong những tư cách 1- 11 dưới đây trước ngày 11/3/2011 và sẽ hét hạn sau 11/3/2011.
1) Tư cách nhập cảnh từ tàu thủy tại cảng (Permission for Landing at a Port of Call)
2) Tư cách nhập cảnh vì quá cảnh (Permission for Landing in Transit)
3) Tư cách nhập cảnh đối với các nhân viên hàng không, tàu thủy (Landing Permission for Crew Members)
4) Tư cách nhập cảnh khẩn cấp (Permission for Emergency Landing)
5) Tư cách nhập cảnh do gặp nạn (Permission for Landing Due to Distress)
6) Tư cách nhập cảnh cho dân tị nạn tạm thời (Landing Permission for Temporary Refuge)
7) Tư cách lưu trú tạm thời trong kỳ hạn xuất cảnh do bị hủy bỏ tư cách lưu trú (Departure Period Pertaining to Revocation of the Status of Residence)
8) Tư cách lưu trú tạm thời trong kỳ hạn thử tục yêu cầu thẩm lý tại tòa án (Period Pertaining to a Request for a Hearing)
9) Tư cách lưu trú tạm thời trong kỳ hạn thử tục yêu cầu làm lại thẩm lý tại tòa án (Period Pertaining to the Filing of an Objection)
10) Tư cách lưu trú tạm thời trong kỳ hạn mệnh lệnh xuất cảnh (Time Limit for Departure of a Departure Order)
11) Tư cách lưu trú tạm thời theo được phép ở lại tạm thời (Period of Stay Pertaining to Permission for Provisional Stay)
E Những người không kịp, hoặc dự kiện không kịp xuất cảnh, tiến hành thử tục đúng kỳ hạn của các tư cách 1 – 10 trên do ảnh hưởng động đất lần này.

Mọi chi tiết xin hãy tư vấn tại cục quản lý xuất nhập cảnh.

Trung tâm thông tin tổng hợp dành cho người nước ngoài.
Các ngôn ngữ sử dụng: tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha.
0570-013904 (8:30-17:15)

Trung tâm hỡ trợ trao đổi người nước ngoài tổng hợp 03-3202-5535 (Tokyo)
Thời gian tư vấn điện thoại: ( ngày thứ 2 – 6 ) 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Phục vụ các ngôn ngữ: tiếng Anh / Trung / Việt / Inđônexia /Tây Ban Nha / Bengal ( có ngày không có dịch vụ 6 ngôn ngữ )

【Địa chỉ lien lạc về bài này】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.