Đừng sợ hãi khi bị cắt điện – 76

14:00 ngày 26 tháng 3 năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 76

Đừng sợ hãi khi bị cắt điện

Hiện nay, Tổng công ty điện lực Tokyo (TEPCO) đang tiến hành cắt điện theo kế hoạch tại các tỉnh Tochigike, Ibaraki, Gunma, Chiba, Kanagawa, Tokyo, Saitama, Yamanashi, Shizuoka.
Thời gian và danh sách khu vực bị cắt điện thay đổi theo từng ngày. Điều cần lưu ý là điện cũng có thể bị cắt vào những khoảng thời gian không nằm trong kế hoạch đã thông báo trước.
Trong khoảng thời gian điện bị cắt, đèn tín hiệu giao thông sẽ bị cắt, thang máy sẽ không hoạt động được. Vì vậy các bạn hãy bình tĩnh ngay cả khi gặp tình huống điện bị cắt.
Ngoài ra, bằng việc tiết kiệm điện, tất cả chúng ta đều có thể góp phần vào công cuộc sớm đưa điện trở lại đầy đủ với cuộc sống của người dân. Vì vậy mọi người hãy cùng chung tay cố gắng.

【Địa chỉ liên lạc】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.