Chú ý việc trúng độc khí cacbonic – 77

14 giờ, Ngày 26, Tháng 3, Năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku)
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 77

Chú ý việc trúng độc khí cacbonic

Tại những điểm lánh nạn mà điện vẫn chưa được phục hồi, tại những khu vực bị cắt điện theo kế hoạch như tại vùng Kanto, có thể phải phát điện bằng cách chạy máy phát điện.
Máy phát điện được đặt ngoài phòng ở tuy nhiên có trường hợp máy được đặt gần cửa ra vào ở nơi lánh nạn hoặc do gió thổi mang theo không khí độc đến nên cũng có thể xảy ra trường hợp ngộ độc khí cacbonic.
Trong trường hợp ở gần máy phát điện, nếu cảm thấy đau đầu, người có cảm giác không thoải mái thì có thể có khả năng đã bị trúng độc khí cacbonic.
Hãy thông báo với bác sĩ, đề nghị thay đổi địa điểm đặt máy phát điện hoặc đổi phương pháp thông gió.

【Địa chỉ liên lạc】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.