Hãy đi đến nơi tránh nạn – 20

Ngày 12/3/2011 lúc 12 giờ đêm
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Thông tin về thiên tai Bản dịch số 20

Hãy đi đến nơi tránh nạn

Khi nhà cửa bị sụp đổ hay đang có nguy cơ sụp đổ thì nên đến nơi tránh nạn để tạm trú.
Tại nơi tránh nạn các bạn sẽ được phân phát thực phẩm và nước uống. Có nhà vệ sinh, có chỗ để ngủ, có thông tin về thiên tai và các thông tin cần thiết. Nơi tránh nạn miễn phí và có chăm lo cả cho người ngọai quốc

【Liên hệ】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ về động đất ở ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản
E mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.