Điện, nước,ga đều đang bị cúp – 21

Ngày 12/3/2011 lúc 12 giờ đêm
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Thông tin về thiên tai Bản dịch số 21

Điện, nước,ga đều đang bị cúp

Khi có thiên tai hỏa họan điện, nước, ga đều bị cúp.
Sẽ phải mất thời gian dài mới có thể phục hồi nhưng các nhân viên công ty điện, nước , ga đều đang dốc tòan lực để phục hồi thiệt hại.
Nơi tránh nạn sẽ được cấp nước và thực phẩm nên mong các bạn hãy đến nơi tránh nạn

【Liên hệ】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ về động đất ở ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản
E mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.