Có rất nhiều nơi còn đang bị nguy hiểm – 22

Ngày 12/3/2011 lúc 12 giờ đêm
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Thông tin về thiên tai Bản dịch số22

Có rất nhiều nơi còn đang bị nguy hiểm

Nhà cửa, các tòa nhà, đường xá bị sụp đổ, hư hại rất nhiều. Những nơi đó rất nguy hiểm. Nên xin đừng đến gần chỗ đó mà hãy đi dến nơi tránh nạn hay những nơi an tòan.

【Liên hệ】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ về động đất ở ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản
E mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.